Tin Doanh Nghiệp


Thông cáo báo chí: Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông cáo báo chí: Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025