Tin Doanh Nghiệp


Chung một đam mê - Tôi yêu Bia Hà Nội

Chiến dịch “Tôi yêu Bia Hà Nội” sắp tới đây sẽ truyền tải những thông điệp về tình yêu, sự gắn bó sâu nặng với những giá trị của Hà Nội từ chất men truyền thống.