Tin Doanh Nghiệp


HABECO và FPT IS bắt tay, triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể

Ngày 24/5/2019 tại Hà Nội, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã chính thức khởi động dự án “Triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể SAP ERP” tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO).