Tin Doanh Nghiệp


Chương trình ngoại khoá Đoàn thanh niên HABECO: Phát huy truyền thống - Cống hiến sức trẻ

Chương trình sinh hoạt ngoại khóa của Đoàn Thanh niên HABECO là hoạt động trọng điểm của công tác Đoàn, được định kỳ diễn ra hàng năm và thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên.