Văn bản Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco trả lời thông tin phóng viên, đơn vị báo chí phản ánh

Trong thời gian vừa qua, Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco là công ty con do HABECO sở hữu 100% vốn, phụ trách tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội, đã nhận được ý kiến phản ánh trực tiếp từ phóng viên của của một số đơn vị báo chí về sự việc liên quan đến nhà phân phối tại thị trường Nam Định. Dưới đây là ý kiến phản hồi chính thức của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco về những nội dung phản ánh từ các phóng viên, đơn vị báo chí.