Hưởng ứng chiến dịch "Biển Việt Nam Xanh"

Cuộc thi ảnh "Biển Việt Nam Xanh" và minigame "Âm nhạc thay đổi cuộc sống - Do it together" nằm trong chuỗi các hoạt hoạt động ý nghĩa hưởng ứng và cổ động chiến dịch hành động vì môi trường.

Cuộc thi ảnh "Biển Việt Nam Xanh" và minigame "Âm nhạc thay đổi cuộc sống - Do it together"  nằm trong chuỗi các hoạt hoạt động ý nghĩa hưởng ứng và cổ động chiến dịch hành động vì môi trường do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VTV6 phát động với đơn vị đồng hành thực hiện là Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của biển đối với đồng sống con người, ý thức trách nhiệm của con người đối việc việc bảo về môi trường biển gắn với phát triển du lịch biển bền vững, Habeco kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hưởng ứng chiến dịch "Biển Việt Nam Xanh" diễn ra từ ngày 18/5/2018 đến 26/5/2018 tại 05 tỉnh/thành ven biển miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng) thông qua những cuộc thi ý nghĩa.

Truy cập vào fanpage của cuộc thi và minigame theo các đường link sau đây:

Cuộc thi ảnh “Biển xanh Việt Nam”

https://www.facebook.com/KenhVTV6/posts/209459366322415

Minigame “Âm nhạc thay đổi cuộc sống - Do it together”

https://www.facebook.com/thanhniennongthontwd/videos/227964447960132