SEA Games 32 - Một đấu trường thể thao quốc tế đặc biệt trong năm 2023, là cơ hội để Đoàn Thể Thao Việt Nam thể hiện sức mạnh, bản lĩnh, khẳng định vị thế đỉnh cao và giành vinh quang làm rạng danh dân tộc.

Trải qua 133 năm lịch sử, với vị thế là một Thương Hiệu Quốc Gia, HABECO luôn trân quý, gìn giữ những giá trị tinh hoa của Đất nước, nhưng cũng không ngừng nỗ lực và phát triển, đại diện cho “Sức bật Việt Nam” vươn ra đấu trường Quốc tế.

Ngày 19/4/2023, HABECO với thương hiệu Bia Hà Nội  tự hào đồng hành cùng Đoàn Thể Thao Việt Nam trong Lễ Xuất Quân sẵn sàng cho giải đấu SEA Games 32, tạo động lực to lớn cho các chiến binh Việt Nam tiếp bước hành trình đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Hãy cùng HABECO tiếp lửa cho Đoàn Thể Thao Việt Nam tạo nên một giải đấu thành công, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.