Đảng bộ bộ phận Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh thuộc tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

          Ngày 17/02, Đảng bộ bộ phận Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh thuộc Đảng bộ Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối phát biển chỉ đạo tại Đại hội.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương các thành tích mà Đảng bộ bộ phận Nhà máy đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ bộ phận phải tập trung thực hiện trong những nhiệm kỳ tiếp theo là tăng cường đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng đối với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Nhà máy; đưa Nhà máy phát triển hơn, bền vững vì mục tiêu nâng cao cuộc sống của CBCNV và người lao động ngày càng tốt hơn.

          Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí; bầu đồng chí Đường Vân Khánh - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tuệ - Phó Bí thư đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội Đảng bộ bộ phận Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.