Chương trình ngoại khoá Đoàn thanh niên HABECO: Phát huy truyền thống - Cống hiến sức trẻ

Chương trình sinh hoạt ngoại khóa của Đoàn Thanh niên HABECO là hoạt động trọng điểm của công tác Đoàn, được định kỳ diễn ra hàng năm và thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên.

Được sự phê duyệt của Ban lãnh đạo Tổng công ty, hàng năm, chương trình ngoại khoá của Đoàn thanh niên được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa to lớn, giúp mỗi đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu thực tế về danh lam, thắng cảnh, về văn hóa và con người của mỗi vùng miền trên Tổ quốc. Thêm vào đó, thông qua các trò chơi teambuilding, các đoàn viên, thanh niên có cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó và rèn luyện các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, xây dựng và tổ chức.
Hướng tới kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển Tổng công ty (1890-2020), chương trình sinh hoạt năm nay với chủ đề: “Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ” đã diễn ra thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang và giá trị lịch sử to lớn mà các thế hệ CBCNV đi trước đã tạo dựng, mỗi đoàn viên, thanh niên HABECO tự hứa luôn phát huy tối đa sức trẻ, năng lực, tâm huyết, tiên phong, xung kích, tích cực tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh với những sáng kiến, cải tiến đem lại hiệu quả thiết thực để gìn giữ tinh hoa, nâng tầm vị thế của HABECO trong thị trường bia trong và ngoài nước.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh ý nghĩa của Chương trình ngoại khoá Đoàn thanh niên năm 2019:

 

'