Thông cáo báo chí: Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thông tin chính thức về việc hợp tác với Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7

Nhận được thông tin phản ánh từ các đơn vị thông tấn báo chí liên quan đến việc hợp tác giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) và Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7, chúng tôi xin thông tin chính thức như sau.

THÔNG TIN BÁO CHÍ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ VIỆC HỢP TÁC VỚI HỢP TÁC XÃ THƯƠNG BINH NẶNG 27/7

Nhận được thông tin phản ánh từ các đơn vị thông tấn báo chí liên quan đến việc hợp tác giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) và Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7, chúng tôi xin thông tin chính thức như sau:

Căn cứ Hợp đồng mua bán số 01B/Habeco-HTX27/7 ngày 04 tháng 01 năm 2019 giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng). Tại khoản 11.1 Điều 11 của Hợp đồng quy định rõ: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Dựa trên tính pháp lý của Hợp đồng, HABECO đã thực hiện nghiêm túc các điều khoản được quy định tại Hợp đồng khi chấm dứt hợp tác với Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7 theo đúng thời hạn. Xét trên tinh thần hợp tác, ngày 16/12/2019 HABECO đã có buổi họp trao đổi trực tiếp với đại diện của đơn vị này thông báo về việc sẽ không tiếp tục ký Hợp đồng mua bán bã bia cho các năm tiếp theo. Đồng thời đối chiếu và ghi nhận số công nợ của Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7 chưa trả cho HABECO đến thời điểm 31/12/2019 là 1.321.753.390 đồng.

Bã bia là phế phẩm của quá trình sản xuất bia sau khi được tách ra từ quy trình lên men và nấu bia. Việc tái sử dụng bã bia có ý nghĩa thiết thực trong việc tiết kiệm nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên trên thực tế, phương thức sản xuất cho ra loại bã bia ướt như hiện tại HABECO đang sử dụng đã không còn phù hợp. Để đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường một cách tối ưu, HABECO đã đầu tư và áp dụng công nghệ mới cho ra loại bã bia khô, thân thiện với môi trường hơn. Điều này đồng nghĩa với việc HABECO sẽ không thể tiếp tục cung cấp phế phẩm bã bia ướt cho Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7.

Bởi vậy, ngay sau buổi làm việc với đại diện lãnh đạo HABECO ngày 16/12/2019, Ông Nguyễn Đức Tuấn - đại diện Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7 cùng các thành viên của Hợp tác xã đã có những phản ứng tiêu cực. Bên cạnh những hành vi kích động không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đe dọa và gây mất trật tự trị an tại khu vực trụ sở Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tại địa chỉ 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội; Hợp tác xã thương binh nặng 27/7 còn có những thông tin không chính xác gửi tới các đơn vị thông tấn báo chí.

Tự hào là Thương hiệu quốc gia, HABECO luôn đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, hàng năm đóng góp hàng ngàn tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, HABECO cũng tích cực đẩy mạnh công tác an sinh xã hội tại tất cả các địa bàn có cơ sở hoạt động của HABECO, đặc biệt là các hoạt động tri ấn các thương bệnh binh, những người đã có công với đất nước.

Rất mong các quý đơn vị báo chí sẽ phối hợp với chúng tôi về thông tin và phản ánh khách quan về sự việc, qua đó nhận thức đúng bản chất của sự việc, góp phần giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trân trọng ./.