Tham dự Hội nghị, có ông Trần Quang Huy – UV Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UV Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam. Về phía Tổng công ty, có ông Ngô Quế Lâm, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Trần Đình Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; cùng các ông/bà trong Ban lãnh đạo Tổng công ty và 170 đại biểu chính thức được triệu tập, trong đó có 62 đại biểu đương nhiên và 108 đại biểu được bầu từ Hội nghị cấp tổ, bộ phận, nhà máy.

Tổ chức Hội nghị người lao động trong Tổng công ty là hoạt động có ý nghĩa, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

Sau một tháng khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao các tổ, bộ phận, nhà máy đã tổ chức Hội nghị người lao động tại đơn vị mình. Tại Hội nghị cấp tổ, cấp bộ phận, nhà máy đã tổ chức theo đúng nguyên tắc, tập trung dân chủ thảo luận sôi nổi và nhất trí cao với phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty. Trong hội nghị nhiều cán bộ, người lao động có nhiều ý kiến đóng góp các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, chế độ chính sách để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị đã thực hiện đầy đủ chương trình nghị sự Hội nghị người lao động Công ty mẹ năm 2022. Hội nghị đã được đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo, các quy chế được sửa đổi bổ sung của Tổng công ty. Cùng với đó, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và được nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam và đã thống nhất cao Báo cáo về việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và những nội dung liên quan đến việc làm của người lao động và lợi ích của Tổng công ty, các Văn bản của Tổng công ty sửa đổi, bổ sung.

Trong bối cảnh năm 2022 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng Dịch bệnh Covid-19, khủng hoảng năng lượng ở Châu Âu, chiến tranh Nga – Ucraine, chuỗi cung ứng đứt gãy, giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào tăng nhanh, nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, sức mua yếu. Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt khi các đối thủ cạnh tranh đều tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ, khuyến mại, thúc đẩy bán hàng để giành giật thị trường sau thời gian dài của năm 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, đặc biệt các hãng đều chú trọng vào các chương trình thúc đẩy bán hàng đối với các sản phẩm phổ thông- phân khúc thị trường chính của HABECO. Để nắm bắt được những cơ hội và vượt qua những thách thức, thực hiện những mục tiêu kế hoạch đề ra đòi hỏi sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty. Các chỉ tiêu KHSXKD hoàn thành và hoàn thành vượt KH thì Tổng công ty có lợi nhuận đồng thời tiền lương và phúc lợi cho người lao động được duy trì và cải thiện. Trong lợi ích của Tổng công ty có lợi ích của Người lao động, vì vậy, để đạt được mong muốn trên, Tổng công ty yêu cầu mỗi người lao động cần phải thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động, sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, không ngừng trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn để đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tổng công ty. Cùng với đó, vai trò của Công đoàn Tổng công ty cũng cần phải được đẩy mạnh với các hoạt động tuyên truyền khuyến khích tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong CNVCLĐ nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến để nâng cao hiệu quả SXKD... và chăm lo tốt cho đời sống, quyền lợi chính đáng của CNVCLĐ.