1. Tên chương trình khuyến mại: Bật nắp liền tay – Nhận ngay giải thưởng.

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bia chai Hà Nội nhãn Xanh 450ml.

3. Thời gian đổi giải thưởng: Từ 27/04/2015 đến hết 16h30 ngày 23/08/2015.

4. Phạm vi khuyến mại: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng.

5. Hình thức khuyến mại: Bật nắp chai bia Hà Nội nhãn Xanh 450ml xác định trúng thưởng.

6. Đối tượng hưởng khuyến mại: Người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên (trừ các cán bộ, công nhân viên thuộc HABECO có tham gia vào các hoạt động triển khai chương trình khuyến mại).

7. Cơ cấu giải thưởng: xem chi tiết tại đây.

8. Danh sách địa điểm đổi thưởng: xem chi tiết tại đây