Các cá nhân, tập thể có nhu cầu tham gia đăng ký

1. Địa chỉ có tài sản tại:

 Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội.

 Nhà máy bia Hà Nội – HHT, số 183, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội.

2. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ đấu giá:

Tham khảo, mua hồ sơ tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội kể từ ngày thông báo đến hết 16h30 phút ngày 12/10/2018

3. Địa điểm, thời gian xem tài sản:

Tại Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh, Nhà máy bia Hà Nội – HHT. (bắt đầu từ 9h00 ngày 19/10/2018, trong giờ hành chính).

4. Nộp hồ sơ, đăng ký tham gia:

Tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội kể từ ngày 15/10/2018 đến hết 16h 30 phút ngày 16/10/2018.

5. Đấu giá bắt đầu:

 14h00 phút, ngày 30/10/2018 tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây