Tại Đại hội, Công đoàn Tổng công ty đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội III kéo dài, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, trong 7 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá III kéo dài (2015 - 2023) Công đoàn Tổng công ty đề ra, các cấp Công đoàn trong Tổng công ty đã chủ động vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn.

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Công Thương, sự ủng hộ nhiệt tình của các địa phương; sự điều hành của Lãnh đạo Tổng công ty, sự nỗ lực, năng động, kiên quyết và sáng tạo của lãnh đạo các đơn vị thành viên, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong 5 năm qua được tổ chức tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn ngành. 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản đánh giá cao nỗ lực của hoạt động Công đoàn HABECO thời gian qua đã thực sự là cầu nối giữa Ban lãnh đạo với tập thể người lao động, đóng góp tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, và quá trình xây dựng phát triển Tổng công ty. Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đề nghị, nhiệm kỳ tới, Công đoàn tiếp tục phát huy truyền thống năng động sáng tạo, đoàn kết, thích ứng trong mọi điều kiện, phát huy yếu tố con người để tạo ra động lực mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, góp phần xây dựng HABECO ngày càng phát triển bền vững.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản ghi nhận những nỗ lực vì người lao động của Công đoàn HABECOChủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản ghi nhận những nỗ lực vì người lao động của Công đoàn HABECO

Công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Việc sắp xếp lại lao động trong các doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, không xảy ra tranh chấp lao động… Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, thi đua tiết kiệm giảm chi phí, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo, ổn định việc làm và thu nhập. Thu nhập bình quân Tổng công ty năm 2022 đạt 9,460 triệu đồng/người/tháng so với năm 2015 là 8,390 triệu đồng/người/tháng tăng 12,75%. 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động và 100% các doanh nghiệp đã ký thoả ước lao động tập thể; các quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động quy định cụ thể quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhiều đơn vị được thực hiện cao hơn Luật hiện hành.

Cùng với công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Các phong trào thi đua tập trung vào phong trào chính như: Thi đua lao động sản xuất kinh doanh hoàn thành vươt mức kế hoạch năm, hàng quý, hàng tháng; phong trào giữ vững chất lượng sản phẩm; thi đua tiết kiệm chống lãng phí; sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; phong trào xanh - sạch - đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…

Phong trào lao động sáng tạo là trọng tâm hoạt động của Công đoàn Tổng công ty nhằm khai thác trí tuệ của người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, có tổng số 1.030 sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá và ứng dụng khoa học kỹ thuật, tháo gỡ được nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, với số tiền làm lợi 134,443 tỷ đồng, trong đó, số tiền thưởng sáng kiến là 31,449 tỷ đồng.

Đại hội Công đoàn HABECO lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 xác định mục tiêu: “Đẩy mạnh sản xuất, giữ vững chất lượng, phát triển thương hiệu, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định việc làm, an toàn lao động, tăng thu nhập cho người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh”. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng công ty đặt mục tiêu hàng năm có 95,5%  đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; 100% các doanh nghiệp ký Thoả ước lao động tập thể; 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động và hưởng chế độ Bảo hiểm Nhà nước quy định; tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên và tổ chức công nhân lao động tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…

Các đại biểu lần lượt bỏ phiếu lựa chọn những cán bộ công đoàn tâm huyết để vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Muốn làm được điều đó, BCH nhiệm kỳ mới phải lựa chọn những vấn đề then chốt để nghiên cứu, triển khai từng thời kỳ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành từ Tổng công ty đến các cơ sở; nội dung hoạt động phải hướng về cơ sở, sâu sát với cơ sở. Tổng kết những thành công của cơ sở, rút kinh nghiệm triển khai thành phong trào toàn Tổng công ty, khắc phục bệnh hành chính, quan liêu trong hoạt động Công đoàn.

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội