Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đây là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội, là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn thanh niên thực hiện những chương trình hướng về cộng đồng, trong đó hoạt động hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động trọng tâm.

Nhận thức được tầm quan trọng của máu đối với sự sống của con người, trong những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên đã tích cực tuyên truyền, triển khai phong trào hiến máu nhân đạo cứu người, ngay kể cả trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến nguồn máu dự trữ quốc gia.

Tiếp nối thành tựu của chương trình hiến máu nhân đạo qua các năm, chương trình Ngày hội hiến máu năm nay, Đoàn thanh niên HABECO đã phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt - Đức triển khai thực hiện. Chương trình nhận được sự hưởng ứng đông đảo của cán bộ công nhân viên HABECO và lực lượng đoàn viên thanh niên HABECO, huy động được 187 đơn vị máu.

Thông qua hoạt động hiến máu nhân đạo, Đoàn thanh niên HABECO muốn lan toả truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam, qua đó nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của Đoàn viên thanh niên hiểu về ý nghĩa hoạt động hiến máu nhân đạo đối với xã hội và sức khoẻ của mỗi cá nhân hiến máu.