Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trần Đình Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Vũ Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, Ban Chấp hành các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận; Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch hội Cựu Chiến binh Tổng công ty; Cán bộ chủ chốt Tổng công ty; Đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; các đồng chí Bí thư Đảng bộ/Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các Công ty con; Người đại diện phần vốn HABECO tại các Công ty thành viên

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc kiểm soát được dịch Covid-19 là nền tảng quan trọng để mở cửa nền kinh tế, đưa đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của hậu dịch bệnh COVID-19, khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, chiến tranh Nga – Ucraine cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ mạnh đã tác động lớn đến công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Tổng công ty đã chỉ đạo xây dựng công tác lãnh đạo, điều hành, quản trị một cách hiệu quả nhằm quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Bộ Công Thương và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong công tác xây dụng đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo các cấp ủy và đảng viên toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội 27/27 chi bộ trực thuộcnhiệm kỳ 2022-2025; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Với những kết quả đạt được nói trên, trong năm 2022 Đảng bộ Tổng công ty vinh dự nhận được các Bằng khen, Giấy khen của Đảng bộ cấp trên để ghi nhận những nỗ lực và cố gắng: Bằng khen Đảng bộ Tổng công ty đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 do Thành ủy Hà Nội trao tặng; Giấy khen Đảng bộ Tổng công ty đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2022 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội trao tặng; Giấy khen Đồng chí Vũ Xuân Dũng, UVUBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội trao tặng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã khen thưởng cho 07 tập thể đảng và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Bước sang năm 2023, tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành Công Thương nói riêng được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ  sau:

Một là: Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hơn 70 năm lịch sử của ngành Công Thương và 65 năm ngày truyền thống Bia Hà Nội.

Hai là: Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội để triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Phát động và tổ chức để cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trên mỗi cương vị công tác.

Bốn là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Năm là: Quan tâm, xây dựng các tổ chức đoàn thể, xã hội trực thuộc vũng mạnh. Chỉ đạo Công đoàn Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Ngô Văn Việt, Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.